By sell

Är det dags att hämta hem vinsterna och invänta nedgång?

Frågorna är många och svaren likaså. Efter botten 16e mars 2020 har DJ world index nu stigit +45,5% och dem flesta ställer sig nu frågan om det är dags att hämta hem vinsterna och invänta nedgång.

För att få hjälp med den frågan har jag idag pratat med Jonas Olavi- Allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot AB.

Datum 2021/02/08

Han är ny på Alpcot men definitivt inte ny på jobbet. Med över 30 års erfarenhet i den finansiella sektorn har han bevittnat såväl upp- som nedgång på världens börser vid ett flertal tillfällen. Han har ett stort nätverk, är lyhörd för andras input, men trivs bäst i rollen där han själv får ta det yttersta ansvaret. Hittills har inga händelser satt självförtroendet ur spel. Möjligtvis ett visst darr på ribban under terrorattacken 9/11 då han och kollegorna i sällskap av världen stod inför en helt ny situation att agera utifrån. Lärdomen från tider av oro han tagit med sig i sitt långsiktiga förvaltarperspektiv är att alltid se till att man tar risk och har rätt risk i portföljen. Annars betalar man till slut ett högt pris för utebliven avkastning. Speciellt idag där räntor snarare tenderar att vara en avkastningsfri risk.

Molnen han ser på himlen för stunden är geopolitiska: relationen mellan USA-Kina, det som pågår vid den sydkinesiska sjön och situationen i Mellanöstern. Saudi-Arabiens kungahus har än så länge lite stöd från USA men fortsätter USA sin avtrappning från herraväldet runt om i världen finns risken att Saudi till slut står ensamma mot Iran och Israel. Gällande sydkinesiska sjön så bygger Kina upp militär närvaro och tar allt större steg vilket stressar japanerna. I tillägg har vi Nordkorea där ingen riktigt kan tyda signalerna och veta vilken agenda de har.

Dessa situationer är några exempel på sådant som inte ligger med i dagens prissättning på aktier, vilket de å andra sidan inte heller ska göra då de inte skapat konsekvenser ännu. OM något händer i tex. Mellanöstern skulle oljepriset öka avsevärt vilket i sin tur påverkar transportindustrin då oljan till 85% just är en transportråvara. Det i sin tur fördyrar alla transporter vilket slår hårt på de flesta företag och slutligen deras aktievärderingar världen över.

Kinas framfart följer Jonas med stort intresse. Han är övertygad om att just Kina kommer att få allt större betydelse på den globala arenan. Just nu följer han med spänning hur såväl Kina som Ryssland växlar över från att vara dollar-beroende till den egna eller andra valutor. Rysslands valutareserv har tex. gått från att bestå till 60% av dollar till 20%. Detta, dvs när imperier krockar diversifierar världen ytterligare och påverkar slutligen värdet på aktier. Företagen tvingas välja sida. Sitter du i Sverige och sympatiserar med USA ja då kanske du inte kan göra affärer med Kina och vice versa.

Men tillbaka till dagens frågeställning och världsindex utveckling.

Vad är alternativen om man vill ta lite lägre risk i portföljen just nu?

- Jag ser gärna att man har en andel i realräntor. I fonder såsom tex. Skandia realräntefond. Får vi ett tryck framöver på inflationen uppåt så är det helt rätt position att ta idag. Även IKC avkastningsfond. Där har man en vettig och snabbfotad förvaltningsstrategi vilket jag gillar i tider som dessa. Och självklart slår jag även ett slag för fonden Alpcot fixed income där vi strax stänger andelen i aktier och fokuserar på att vara mer flexibla mellan high yield, investment grade och olika durationer.

När det gäller företagsobligationer så aktar sig Jonas gärna i dagsläget för oljebranschen som får allt svårare att finansiera sig. Räntefonder som sitter på företagsobligationer i fastighetssektorn är inget som skrämmer Jonas. Tvärtom. Som styrelsemedlem i Kungsleden ser han hur bolagen har stabila kassaflöden och på kort tid ställt om för att möta dagens behov. Allt fler vittnar om hur livspusslet går ihop när man slipper åka till huvudkontoret varje dag. Å andra sidan ökar istället efterfrågan på kontorshotell på orten och eget rum framför öppna landskap. Av såväl sanitära som miljömässiga skäl. Och en domedag där alla centralbanker samtidigt höjer räntan och dumpar de stödköpta obligationerna ser han inte i sikte. En sådan process sker över tid utan slutdatum där utgivna obligationer hittar nya ägare och centralbankerna höjer räntan i takt med att ekonomin är mogen för det. Som fondförvaltare kan du utnyttja dessa lägen men för privatpersoner handlar det främst om att ha koll på balansen i portföljen, dvs allokeringen mellan räntefonder och aktiefonder. Att tillsammans med en rådgivare sätta en strategi som följs i såväl goda som dåliga tider snarare än taktiken där man hoppar från tuva till tuva.

Och andelen aktiefonder i portföljen- hur skall den helst fördelas enligt din marknadssyn just nu?

- Antar vi att de mogna marknadernas befolkningar är vaccinerade och klara i slutet av året så kommer vi säkert initialt se någon form av glädjeskutt på aktiemarknaderna. Samtidigt är det här något marknaden redan prisat in, dvs vi återgår snabbt till den s.k. verkligheten. Istället blir dagens fokus för mig som fondförvaltare att hitta aktier som gynnas av en platåtillväxt. Som privatperson gör man just nu bäst i att se till att portföljen innehåller såväl värdebolag som tillväxtbolag. En tänkbar fördelning i en portfölj för långsiktigt sparande, är att andelen som innehåller aktiefonder viktas 70/30, dvs 70% tillväxtbolag och 30% värdebolag. Detta är givetvis inget gemene man gör på egen hand. Det gör du som rådgivare för dina kunder.

Samtidigt ser du till att portföljen innehåller såväl stora som små bolag genom att tex. välja ”all cap” framför tilltron att på egen hand hoppa mellan large cap och small cap. Med den typen av allokeringstänk ser man till att portföljen och således kunderna, får högst avkastning i förhållande till risk över tid.

Den där fonden då Jonas. Du vet, den som tidigare var mer värdeorienterad men som nu är en aktivt förvaltad all cap globalfond med fokus på framgångsrika bolag som uppvisar fundamental styrka och prisstyrka inom de mest spännande teman som råder för stunden... Fonden som nyligen lyckades locka till sin en förvaltare som med framgång förvaltat kapital under den sk. Momentum-strategin under många år…..vad är det den fonder heter?

- Alpcot Equities givetvis!!

Slutligen då Jonas, vilken fond får jag använda nästa gång vi ses för att jämföra avkastningen i din?

- Ta i. Välj en stjärnförvaltare såsom Morgan Stanley och förslagsvis deras fond Global advantage. Så får vi se om du lyckats göra mig ödmjukare i min framtoning till nästa gång 😉


Av: Sara Jergelius, försäkringsförmedlare & verksamhet­sansvarig på Tydliga Partners
Jonas Olavi, allokeringschef & fondförvaltare på Alpcot AB

Alpcot Equities

Fondbeskrivning
Go back

Börssnack med Hansén och Olavi avsnitt 149

Datum 2021/12/17
Avsnitt 149 gästas av Taner Pikdöken från Atlantfonder. Ett samtal om hur man agerar som hedgefondförvaltare och hur man är positionerad inför 2022. V...

Read more


Börssnack med Hansén och Olavi avsnitt 148

Datum 2021/12/10
Avsnitt 148 gästas av mäklarchefen Oskar Ekman från Penser Bank. Bolag, börsen, börspsykologi och trading diskuteras. Oskar delar med sig av massvis m...

Read more