By sell sell

Hur långt är ett snöre?

På ett år har nu en indexförvaltad globalfond nu gått upp med ca 23% samtidigt som en av mina favoritfonder inom aktiv förvaltning gått upp med nästan 60%.

Datum 2021/05/03

Men vid jämförelse ”sedan årsskiftet” har den indexförvaltade fonden gått upp med ca 13% samtidigt som den aktivt förvaltade globalfonden endast gått upp med ca 2%. Är det dags att vända kappan för vinden och släppa de aktivt förvaltade fonderna till förmån för de fonder som bara speglar ett index? Vad är det jag köper när jag köper en indexfond? Hur många index finns det och hur påverkas min önskan om att göra medvetna val med mina pengar ur ett hållbarhetsperspektiv när jag väljer indexförvaltning?

Jag undrar om Jonas Olavi på Alpcot är medveten om vad han sa ”ja” till när han i tidigare kontakt med mig har uttalat att jag ”alltid är välkommen med mina frågor”. Ni vet, så som man säger för att vara service-minded…..För jag har alltid frågor och som tur är, har Jonas alltid svar.

Upp 10,2% sedan årsskiftet i Alpcot Equities jämfört med MS Invf Global Insight* som endast fått ihop 2,31%! Hur känns det?

- Fantastiskt roligt givetvis!

Samtidigt har dock flera indexförvaltade globalfonder gått upp lite mer sedan årsskiftet. Vad är det vi köper när vi köper en indexfond?

- I en fond där man följer ett index tar förvaltaren inga egna beslut. Man speglar helt enkelt aktieinnehaven som det valda indexet innehåller. Och det finns många index. Vissa index innehåller de bolag som har högst börsvärde på marknaden, andra de bolag vars aktie har högst omsättning på börsen, så det gäller att läsa på. Ta Teslas aktie tex. det är ett bolag med extremt hög värdering i förhållande till bolagets vinst. Samtidigt är omsättningen i bolagets aktie väldigt hög (dvs många som köper och säljer aktien) vilket gör att indexfonder tvingas köpa aktien. Trots att förvaltaren kanske anser att priset på aktien är för högt i förhållande till bolagets vinst och produktens potential. Det i sin tur kan ju innebära att spararen tagit mer risk med sitt kapital än vad de hade tänkt sig.

Och utifrån önskan om att sparkapitalet skall placeras hållbart- är det möjligt i en indexfond?

- Det finns etiska index och indexförvaltare som har rätt att välja bort ”icke hållbara” aktieinnehav, absolut. Men det är fortfarande en passiv förvaltning. Som regel går man inte ens själv på årsstämmor i de bolag man äger aktier i. Man ger helt enkelt det uppdraget till ett bolag som specialiserat sig på sådant och kommer överens i uppdraget om vilka frågor man skall ta ställning i och rösta om. Generella beslut såsom arvodering till styrelsen, VD, utdelning på aktien etc.

Jämfört med en aktivt förvaltad fond där man reagerar löpande under året på de saker som händer i bolaget och har tydliga policys för ett aktivt hållbarhetsarbete. Ta tex. SSAB där man hade satt ett tydligt mål gällande bolagets påverkan på koldioxidutsläpp. Samtidigt började man titta på möjligheten att köpa en verksamhet i Europa vars produktion skulle krocka med just det målet. Där tog just de aktiva fondförvaltarna sitt ansvar och ifrågasatte SSABs strategi och påtalade att de skulle sälja sina aktier om SSAB valde att göra affären. Nu kan ju givetvis andra aspekter lett till beslutet men SSAB meddelade kort därefter att man valde att avstå från att köpa den tilltänkta verksamheten. Jämfört med en indexfond där man först på stämman eller i samband med uppdatering av det etiska filtret får reda på en eventuellt genomförd affär och kanske inte ens då väljer att exkludera bolaget.

Samtidigt är självklart bolagen medvetna om de kriterier som används för att mäta hållbarhet och kan välja att agera inom ramen för dessa. Titta bara på värderingsfallen för de nordiska bankerna på senare år efter alla penningtvättskandaler. Där ser man hur kostsam en skandal kan vara, inte bara rent ekonomiskt men även för varumärke mm.

Så jag får helt enkelt vad jag betalar för när jag köper en indexfond då Jonas?

- Precis. Men notera gärna att det var du som sa det….


Av: Sara Jergelius, försäkringsförmedlare & verksamhet­sansvarig på Tydliga Partners
Jonas Olavi, allokeringschef & fondförvaltare på Alpcot AB

Alpcot Equities

Fondbeskrivning
Go back

Börssnack med Hansén och Olavi avsnitt 149

Datum 2021/12/17
Avsnitt 149 gästas av Taner Pikdöken från Atlantfonder. Ett samtal om hur man agerar som hedgefondförvaltare och hur man är positionerad inför 2022. V...

Read more


Börssnack med Hansén och Olavi avsnitt 148

Datum 2021/12/10
Avsnitt 148 gästas av mäklarchefen Oskar Ekman från Penser Bank. Bolag, börsen, börspsykologi och trading diskuteras. Oskar delar med sig av massvis m...

Read more