1.

VI LÄGGER FAKTA PÅ BORDET

Era behov och önskemål är vår utgångspunkt. Med hänsyn tagen till det, er ekonomiska situation och nuvarande lösningar, utformar våra rådgivare ett underlag för vidare analys.

2.

VI GER KONKRETA RÅD

Vi vet nu vad ni behöver och önskar. Dessutom visar vårt underlag vilka lösningar ni redan tecknat. Våra rådgivare går tillsammans med er igenom underlaget och ger utifrån det rekommendationerna som bidrar till ekonomisk trygghet och tillväxt.

3.

VI FÖLJER UPP

Oavsett om du är privatperson eller företagare så är livet under ständig förändring. Våra rådgivare tar regelbundet kontakt för att säkerställa att ni har det försäkringsskydd och den service ni behöver och önskar.

Ta kontroll över kapitalet.

Rådgivarens roll när det gäller placering är att regelbundet rekommendera den förvaltning och de finansiella instrument som matchar er placeringshorisont, riskvilja och personliga preferenser.

Vi möter er där ni är, vare sig det gäller befintliga lösningar hos försäkringsbolag eller i uppgiften att komma igång. Uppdragsavtalen vi ingår konkretiserar såväl tidsintervall på uppföljning som vår ersättning.

Läs mer om oss och vår ersättning

Kontakta oss gällande placering

Maximera möjligheterna.

Förmedlarens roll när det gäller tjänstepension är att regelbundet säkerställa att era anställda har det försäkringsskydd de behöver och den pensionsavsättning ni önskar.

Genom våra upphandlade planer kan vi erbjuda tjänstepensioner från hela marknadens utbud. Vi ger givetvis även råd på befintliga lösningar.

Våra kunder har både 1 och 200 anställda. Via Tydliga Storkund kan vi även bistå er som har fler än så.

Uppdragsavtalen vi ingår konkretiserar såväl omfattning på uppdraget som vår ersättning.

Läs mer om oss och vår ersättning

Kontakta oss gällande tjänstepension

Optimera försäkringsportföljen.

Förmedlarens roll när det gäller personförsäkring är att regelbundet säkerställa att ni har det försäkringsskydd ni behöver till det villkor ni kan acceptera.

Genom våra upphandlingar kan vi erbjuda lösningar från hela marknadens utbud. Försäkringar som kliver in i förebyggande syfte och ger tillgång till privatvård eller rätt till ersättning i händelse av sjukfall, olycksfall, inkomstbortfall och dödsfall.

Läs mer om oss och vår ersättning

Kontakta oss gällande Personförsäkring

Säkra framtiden.

Förmedlarens roll när det gäller sparförsäkring är att regelbundet säkerställa att ni har det försäkringsbolag som bäst matchar ert behov av ekonomiskt skydd och önskan om tillväxt.

Vi möter er där ni är, vare sig det gäller befintliga lösningar på bank, värdepappersbolag & försäkringsbolag eller i uppgiften att komma igång.

Uppdragsavtalen vi ingår konkretiserar såväl tidsintervall på uppföljning som vår ersättning.

Läs mer om oss och vår ersättning

Kontakta oss gällande sparförsäkring

Minimera skada.

Vi vet vilka risker ett företag och dess styrelse exponeras för. Utifrån verksamhetens behov och ägarnas önskemål utformar vi ett optimalt försäkringsskydd.

Genom våra upphandlingar kan vi erbjuda företagsförsäkringar från hela marknadens utbud. Vi ger givetvis även råd på befintliga lösningar.

Våra kunder har både 1 och 800 MSEK i omsättning. Via Tydliga kan vi även bistå er som omsätter mer än så.

Uppdragsavtalen vi ingår konkretiserar såväl omfattning på uppdraget som vår ersättning.

Läs mer om oss och vår ersättning

Hitta en sakförmedlare nära dig